Campaign Logo

Ενεργειακή Αναβάθμιση για το Σήμερα και το Αύριο

Αθήνα, Greece

Expired


Setup Energy
Started on 17/11/2019
End on 01/01/2020


Προσοχή! Η λήξη της καμπάνιας «Ενεργειακή Αναβάθμιση για το Σήμερα και το Αύριο» είναι στις 30/12/2019.


Σύντομη Περιγραφή του Project

Η καμπάνια "Ενεργειακή αναβάθμιση για το σήμερα και το αύριο" αποτελεί μια νέα προσέγγιση για τη συμμετοχή των πολιτών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων-Καματερού και στο Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης. 

Οι Δήμοι θα αξιοποιήσουν το ποσό, εφόσον επιτευχθεί ο χρηματικός στόχος των 20.000,00 ευρώ, χρηματοδοτώντας απλές παρεμβάσεις χαμηλού προϋπολογισμού που στοχεύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, και ειδικότερα:

 

·    Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων

·     Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης: Ενεργειακές παρεμβάσεις στη Στέγη υπερηλίκων Βούλας

 

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις στα συγκεκριμένα δημοτικά κτίρια θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για συγκεκριμένες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού) και οι ηλικιωμένοι (Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης).


Σημείωση: Η χρέωση των χρηματικών ποσών που συνεισφέρουν οι υποστηρικτές θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί η καμπάνια.Το Project PRODESA

Το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης για τη Νότια Αττική» και ακρωνύμιο PRODESA (Energy Efficiency Project Development for South Attica), εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, στο Μέτρο ΕΕ22 και χρηματοδοτείται σε ποσοστό 100%.

Το δίκτυο Δήμων που συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου είναι ο Δήμος Αλίμου (Συντονιστής), ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου, ο Δήμος Γλυφάδας, ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου και ο Δήμος Αμαρουσίου.
Οι Στόχοι των Δήμων 

Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη των παραπάνω Δήμων στην πραγματοποίηση έργων ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη χρήση καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων. Ειδικότερα, με τη χρηματοδότηση από το PRODESA, οι Δήμοι θα προχωρήσουν στην εκπόνηση μελετών με στόχο τη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών στα δημοτικά κτίρια όπως σχολεία, ΚΑΠΗ, και άλλα κτίρια, ενώ ταυτόχρονα, την εξοικονόμηση ενέργειας και οικονομικών πόρων. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός υγιεινού και λειτουργικού περιβάλλοντος στους εσωτερικούς χώρους των δημοτικών κτιρίων και, παράλληλα, η μείωση των δαπανών των Δήμων για το ηλεκτρικό ρεύμα και την αγορά πετρελαίου ή φυσικού αερίου.
Η Καμπάνια Crowdfunding

Παράλληλα, το PRODESA μελετά τη διαμόρφωση ενός χρηματοδοτικού σχήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει εναλλακτικές οικονομικές πηγές. Πιο συγκεκριμένα, το PRODESA προσπαθεί να δημιουργήσει ένα συνδυασμό χρηματοδοτικών πηγών που θα περιλαμβάνει επενδυτικά κεφάλαια από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), crowdfunding, δημόσιους και δημοτικούς πόρους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προχωρούν στην υλοποίηση της δράσης ηλεκτρονικής συμμετοχικής χρηματοδότησης, γνωστής διεθνώς ως Crowdfunding. Το Crowdfunding αποτελεί καινοτόμο εργαλείο στη λειτουργία των συγκεκριμένων δήμων, αλλά και γενικότερα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα.

 Τα Έργα που θα Yλοποιηθούν

Αξιοποιώντας τη χρηματοδότηση που θα προκύψει από το crowdfunding, οι δύο Δήμοι θα υλοποιήσουν παρεμβάσεις στα συγκεκριμένα δημοτικά κτίρια οι οποίες θα διευκολύνουν την καθημερινότητα και θα δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για συγκεκριμένες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας (Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού) και οι ηλικιωμένοι (Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης). 

Μέσα από τη δράση αυτή, οι Δήμοι αξιοποιούν μια νέα προσέγγιση για τη συμμετοχή των πολιτών. Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των πολιτών προς την κατεύθυνση της συμμετοχής και συνεισφοράς, δημιουργεί κουλτούρα ότι η συνεισφορά, όσο μικρή κι αν είναι, είναι πολύτιμη, όταν υπάρχει ένας συγκεκριμένος στόχος και έργο και, κυρίως, όταν με την κατάλληλη τεχνολογία, εξασφαλίζεται η ασφάλεια των συναλλαγών και η διαφάνεια.


Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της καμπάνιας crowdfunding, θα αξιοποιήσει τη σχετική χρηματοδότηση για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Νηπιαγωγείου Αγίων Αναργύρων. Η δράση αυτή εκφράζει απτά τους στόχους του PRODESA για εξοικονόμηση ενέργειας, βελτίωση των συνθηκών στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου και μείωση των δαπανών των Δήμων για ηλεκτρικό ρεύμα και για αγορά πετρελαίου. Τα παιδιά και οι Νηπιαγωγοί θα κάνουν μάθημα σε ένα πιο ευχάριστο και λειτουργικό περιβάλλον, σε ένα χώρο με τις μικρότερες θερμικές απώλειες. Η δράση προβλέπεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του 2020.
Στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης λειτουργεί ένα πλέγμα δομών και υπηρεσιών με σκοπό την εξυπηρέτηση και ελάφρυνση των βαρών των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Μία από αυτές είναι η Στέγη Υπερηλίκων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  που βρίσκεται στην οδό Πλαπούτα 8 στη Βούλα, όπου  παρέχεται στέγαση σε ηλικιωμένα άτομα με σκοπό να ζήσουν σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης συμμετέχει στην καμπάνια αυτή, με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω της χρηματοδότησης των ενεργειακών παρεμβάσεων που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Στέγη από πολίτες και φορείς.


 


#
Name
Position
Hierarchy
1
Ιωάννα Λεγάκη
Υπεύθυνη Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Top-level management
2
Δημήτρης Αποστολόπουλος
Υπεύθυνος Δήμου Βάρης - Βούλας -Βουλιαγμένης
Top-level management


Top-level management


Ιωάννα Λεγάκη
Δημήτρης Αποστολόπουλος

Alert Message

There are no registered news.


Alert Message

Be first to comment.


Alert Message

You have to login to comment.


Alert Message

This campaign it's not published.


Funding Target €20.000,00

€215 raised of €20.000,00 goal

4 SupportersRewards

Give €10

Ευχαριστούμε!

Picture

Ενα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που με την συμβολή σας βοηθάτε να γίνει αυτό το project πραγματικότητα και να γίνουν οι Δήμοι μας ακόμα πιο "πράσινοι"

Estimated Delivery

January 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

1 Supporters
Give €15

Διπλό Εισιτήριο για Κινηματογράφο

Picture

Με αυτή τη συνεισφορά θα λάβεις μια διπλή πρόσκληση για το Δημοτικό Κινηματογράφο "Μαρία Ελενα-Οναρ" του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Τα εισιτήρια θα ισχύουν από Τρίτη-Παρασκευή. Θα είναι διαθέσιμα από 01/02/2020 και θα ισχύουν μέχρι την 31/12/2020, τόσο για τον χειμερινό όσο και για το θερινό κινηματογράφο.

Estimated Delivery

February 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

1 Supporters

Limited (179 left of 180)
Give €70

Καβούρι Tennis Club

Picture

Με αυτή τη συνεισφορά θα λάβεις 7 μαθήματα τένις στο Kavouri Tennis Club.! Τα μαθήματα θα είναι διαθέσιμα για όλο το 2020 και θα ισχύουν για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα.! Το Tennis Club στο Καβούρι λειτουργεί σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, δίπλα στη θάλασσα, συνολικής έκτασης 8,5 στρεμμάτων. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν 8 γήπεδα υψηλών προδιαγραφών (3 χωμάτινα-5 με συνθετικό χλοοτάπητα) σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

Estimated Delivery

January 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

1 Supporters

Limited (9 left of 10)
Give €120

Eίσοδο στo Yabanaki για 4 εβδομάδες

Picture

Με αυτή τη συνεισφορά θα λάβεις ένα κουπόνι για είσοδο στην πλάζ Yabanaki διάρκειας 4 εβδομάδων.! Η πλαζ Yabanaki είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη αμμώδης παραλία της Αθήνας, διαθέτει γαλάζια σημαία και βρίσκεται στην κεντρική παραλία της Βάρκιζας. Αποτελεί έναν πολυχώρο με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, αλλά και μαγαζιά και υπηρεσίες που λειτουργούν από το πρωί έως το βράδυ, για όλες τις προτιμήσεις. Η είσοδος θα είναι διαθέσιμη από 01/05/2020 και θα ισχύουν μέχρι την 31/10/2020 για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα.

Estimated Delivery

May 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

1 Supporters
Give €170

Είσοδο στο Yabanaki για 5 εβδομάδες

Picture

Με αυτή τη συνεισφορά θα λάβεις ένα κουπόνι για είσοδο στην πλάζ Yabanaki διάρκειας 5 εβδομάδων.! Η πλαζ Yabanaki είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη αμμώδης παραλία της Αθήνας, διαθέτει γαλάζια σημαία και βρίσκεται στην κεντρική παραλία της Βάρκιζας. Αποτελεί έναν πολυχώρο με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, αλλά και μαγαζιά και υπηρεσίες που λειτουργούν από το πρωί έως το βράδυ, για όλες τις προτιμήσεις. Η είσοδος θα είναι διαθέσιμη από 01/05/2020 και θα ισχύουν μέχρι την 31/10/2020 για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα.

Estimated Delivery

May 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

0 Supporters
Give €220

Είσοδο στο Yabanaki για 6 εβδομάδες

Picture

Με αυτή τη συνεισφορά θα λάβεις ένα κουπόνι για είσοδο στην πλάζ Yabanaki διάρκειας 6 εβδομάδων.! Η πλαζ Yabanaki είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη αμμώδης παραλία της Αθήνας, διαθέτει γαλάζια σημαία και βρίσκεται στην κεντρική παραλία της Βάρκιζας. Αποτελεί έναν πολυχώρο με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, αλλά και μαγαζιά και υπηρεσίες που λειτουργούν από το πρωί έως το βράδυ, για όλες τις προτιμήσεις. Η είσοδος θα είναι διαθέσιμη από 01/05/2020 και θα ισχύουν μέχρι την 31/10/2020 για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα.

Estimated Delivery

May 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

0 Supporters
Give €270

Είσοδο στο Yabanaki για 8 εβδομάδες

Picture

Με αυτή τη συνεισφορά θα λάβεις ένα κουπόνι για είσοδο στην πλάζ Yabanaki διάρκειας 8 εβδομάδων.! Η πλαζ Yabanaki είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη αμμώδης παραλία της Αθήνας, διαθέτει γαλάζια σημαία και βρίσκεται στην κεντρική παραλία της Βάρκιζας. Αποτελεί έναν πολυχώρο με πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, αλλά και μαγαζιά και υπηρεσίες που λειτουργούν από το πρωί έως το βράδυ, για όλες τις προτιμήσεις. Η είσοδος θα είναι διαθέσιμη από 01/05/2020 και θα ισχύουν μέχρι την 31/10/2020 για τις καθημερινές και τα σαββατοκύριακα.

Estimated Delivery

May 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

0 Supporters
Give €300

Γίνε χορηγός μας!

Picture

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη.! Με αυτή τη συνεισφορά θα γίνεις επίσημος χορηγός της προσπάθειας μας να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα πρώτα κτίρια στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Ως ένδειξη αναγνώρισης των υποστηρικτών μας ως επίσημων χορηγών θα γίνει επίσημη ονομαστική αναφορά σε δελτίο τύπου με το ποσό συνεισφοράς.

Estimated Delivery

January 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

0 Supporters
Give €1.000

Γίνε χορηγός μας!

Picture

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη.! Με αυτή τη συνεισφορά θα γίνεις επίσημος χορηγός της προσπάθειας μας να αναβαθμίσουμε ενεργειακά τα πρώτα κτίρια στους Δήμους Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Αγίων Αναργύρων - Καματερού. Ως ένδειξη αναγνώρισης των υποστηρικτών μας ως επίσημων χορηγών θα γίνει επίσημη ονομαστική αναφορά σε δελτίο τύπου με το ποσό συνεισφοράς.

Estimated Delivery

January 2020

Shipping Details

  • Everywhere (+ €0 )

0 Supporters
Top